Volwassen ergotherapie:

Als ergotherapeut helpen we een persoon om beter te kunnen functioneren, thuis, op het werk of in zijn vrije tijd. Binnen deze praktijk richten we ons vooral op de belasting/belastbaarheid van een persoon en proberen mensen te helpen hierbij weer in balans te komen. Daarbij geven we ook werkplek adviseringen en advies voor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zodat deze als minder belastend ervaren worden.

 

Kinderergotherapie:

Als kinderergotherapeut helpen we een kind om beter te functioneren, op school, thuis of in de vrije tijd. We richten ons op kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals: aankleden, veters strikken, brood smeren, schrijven en knutselen, de fijne motoriek, plannen en organiseren van werk, prikkelverwerking in de klas, aandacht en concentratie, zithouding, fietsen en binnen en buiten speel activiteiten. Zo nodig kunnen we aanpassingen en voorzieningen aanvragen. 

Tijdens de therapie staat het kind centraal. Er word gewerkt vanuit de hulpvraag die gesteld word vanuit het kind, ouders en/of school. Eerst wordt er onderzoek gedaan naar de problematiek van het kind. Waarna er een behandeling volgt gericht op het verbeteren van zijn handelen met als doel dat het kind weer optimaal kan functioneren en om kan gaan met zijn belemmeringen. Tijdens de therapie wordt er gebruik gemaakt van de sterken kanten van het kind. 

 

2017036   2017025

 

De Ergotherapie is direct toegankelijk, U kunt zonder verwijzing van uw huisarts rechtstreeks terecht bij de ergotherapeut tenzij u via CZ of Zilverenkruis Achmea verzekerd bent. Zij eisen wel een verwijzing van de huisarts voordat er een ergotherapeutische behandeling mag plaatsvinden.

 

Verzekering ergotherapie:
Iedereen heeft 10 uur Ergotherapie in de Basis verzekering.
Bij kinderen van 0-18 jaar is er géén eigen risico. 
Bij volwassene hebben we wel te maken met het eigen risico en zal indien deze niet verbruikt is eerst het eigen risico worden opgemaakt voordat het door de basisverzekering vergoedt wordt.

Kijk voor meer informatie op: www.ergotherapie.nl

 

 

 

Logo

 

De praktijk bevindt zich in Dorpshuis De Lier.
Koningsweg 12
6655 AC Puiflijk
Tel: 06-10167791
Email: praktijk-samensterk@outlook.com

Openingstijden:

Maandag 08.00 - 19.00
Dinsdag 08.00 - 19.00
Woensdag 08.00 - 17.00
Donderdag 12.00 - 21.00
Vrijdag 09.00 - 18.00
Zaterdag 08.30 - 15.30